Latest Entries »

Program skupa XII CMD Žabljak

                       XII CRNOGORSKI

MEDIJSKI DIJALOZI

Međunarodni naučni skup

12th MONTENEGRIN

MEDIA DIALOGUES

International Scientific Sypmosium

 

Tema:

Mediji i turizam – pozitivne i negativne konsekvence medijskog izvještavanja

Theme:

Media and Tourism – Positive and Negative Consequences of Media Reporting

  Hotel Žabljak – Žabljak, 31.05 – 02.06. 2019. godine

 

Medijski dijalozi no. 33

O B A V J E Š T E NJ E

Međunarodni naučni skup

XII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

održaće se od 31.05. ‐02.06. 2019. godine na Žabljaku

 

Tema: Mediji i turizam – pozitivne i negativne konsekvence medijskog izvještavanja

 

Zainteresovani autori svoje prijave mogu slati

 1. najkasnije do 01.. 05. 2019. (prijava sa radom za objavljivanje)
 2. najkasnije do 25.05. 2019. (prijava bez rada za objavljivanje)

na  e‐mail adrese:

rookie@t‐com.me

medijskidijalozi@gmail.com

 Prijavni formular za naučni skup možete naći  na  sajtu

www.medijskidijalozi.wordpress.com

12.CMD- Prijavni formular

12. CMD – Obavještenje o kotizaciji

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „XII crnogorski medijski dijalozi“

i koji stignu do predviđenog roka,

biće objavljeni u 34. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

Međunarodni naučni časopis  Medijski dijalozi objavljuje

KONKURS

za najbolju knjigu u oblasti medija u 2018. godini („DIALOGOS“ 2018)

Nagrada „Dialogos“ ustanovljava se u cilju promocije, podrkše, razvoja teorije medija,  medijske kulture i medijske pismenosti.

 

  Uslovi konkursa:

– Nagrada „Dijalogos“ dodjeljuje se (autoru ili grupi autora) za najbolju knjigu u regionu (države bivše Jugoslavije) u oblasti istraživanja  kulture i teorije medija koja je objavljena u 2018. godini;

– Uz četiri (4) primjerka knjige dostaviti i podatke o autoru/autorima (kratka biografija, poštanska i/ili e-mail adresa, broj telefona).

Razmatranje dostavljenih radova kao i izbor najboljeg rada obaviće stručni tročlani  međunarodni  žiri, kojeg  će imenovati uredništvo  međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Žiri  iz svog sastava bira predsjednika žirija.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na sajtu časopisa Medijski dijalozi  i u medijima.

Nagrada „Dijalogos“ se sastoji od Plakete i novčanog iznosa .

Svečano uručenje nagrade obaviće se u Podgorici.

Konkursni rad sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom na adresu: ul Studentska bb. L8-16, 81000 Podgorica sa naznakom Konkurs za nagradu „DIALOGOS“  2018  najkasnije do 31.07. 2019. godine.

Pristigli radovi na konkurs se ne vraćaju.

 

Medijski dijalozi broj 32

Medijski dijalozi broj 31

Medijski dijalozi No. 30

O B A V J E Š T E NJ E

 

Međunarodni naučni skup

 

XI CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 

održaće se od 25‐27. maja 2018. godine u Ulcinju

 

Tema: Mediji i manjine – standardi i praksa (kulturološki aspekti)

 

Zainteresovani autori svoje prijave mogu slati

 1. najkasnije do 20. 04. 2018. (prijava sa radom za objavljivanje)
 2. najkasnije do 10.05. 2018. (prijava bez rada za objavljivanje)

na  e‐mail adrese:

rookie@t‐com.me

medijskidijalozi@gmail.com

 

Prijavni formular za naučni skup možete naći  na  link-u

11.CMD- Prijavni formular

 

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „XI crnogorski medijski dijalozi“

i koji stignu do predviđenog roka,

biće objavljeni u 31. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

 

Medijski dijalozi No. 29

Međunarodni naučni časopis  Medijski dijalozi objavljuje

KONKURS

za najbolju knjigu u oblasti medija u 2017. godini („DIALOGOS“ 2017)

Nagrada „Dialogos“ ustanovljava se u cilju promocije, podrkše, razvoja teorije medija,  medijske kulture i medijske pismenosti.

 

                                                          Uslovi konkursa:

– Nagrada „Dijalogos“ dodjeljuje se (autoru ili grupi autora) za najbolju knjigu u regionu (države bivše Jugoslavije) u oblasti istraživanja  kulture i teorije medija koja je objavljena u 2017. godini;

– Uz četiri (4) primjerka knjige dostaviti i podatke o autoru/autorima (kratka biografija, poštanska i/ili e-mail adresa, broj telefona).

Razmatranje dostavljenih radova kao i izbor najboljeg rada obaviće stručni tročlani  međunarodni  žiri, kojeg  će imenovati uredništvo  međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Žiri  iz svog sastava bira predsjednika žirija.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na sajtu časopisa Medijski dijalozi  i u medijima.

Nagrada „Dijalogos“ se sastoji od Plakete i novčanog iznosa .

Svečano uručenje nagrade obaviće se u Podgorici.

Konkursni rad sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom na adresu: ul Studentska bb. L8-16, 81000 Podgorica sa naznakom Konkurs za nagradu „DIALOGOS“  2017  najkasnije do 31.04 2018. godine.

Pristigli radovi na konkurs se ne vraćaju.

 

 

Nagrada „Dialogos“ ustanovljena je 2013. godine od strane međunarodnog naučnog časopisa “Medijski dijalozi”, u cilju promocije, podrške i razvoja teorije medija,  medijske kulture i medijske pismenosti. Takođe, cilj je da se u Crnoj Gori i regionu podstakne i unaprijedi naučno-istraživačka djelatnost uopšte i nauka o i u medijima posebno.

Nagrada Dijalogos dodjeljuje se autoru ili grupi autora za najbolju knjigu u regionu u oblasti istraživanja kulture i teorije medija i predstavlja prvu nagradu ove vrste na prostorima jugoistočne Evrope.

Uslovima konkursa je precizirano da se nagrada Dijalogos sastoji od Plakete i novčanog iznosa.

 

Konkurs za nagradu Dialogos, za najbolju knjigu iz oblasti teorije i kulture medija u regionu u 2016. godini raspisan je 01. novembra 2016. godine i bio je otvoren do 31. aprila 2017. godine. Na predmetni konkurs prijavljeno je pet kvalitetnih publikacija i to:

 

 1. Nelagode s medijima, Autor: Fahira Fejzić Čengić,
 2. Informisanje internetske generacije, Autor: Zarfa Hrnjić Kuduzović
 3. Medij jezika, Autor: Sead Alić
 4. Tabloidiziranje stvarnosti- metamorfoza dnevnih novena, Autori: Najil Kurtić, Vedada Baraković, Zarfa Hrnjić Kuduzović, Ivana Ferković Pašić, Danijela Lukić, Zahrudin Isaković, Semina Ajvaz i Samira Demirović
 5. Odnosi s javnostima, Autor: Najil Kurtić

 

O izboru najbolje knjige odlučivao je tročlani međunarodni žiri sastavljen od respektabilnih stručnjaka iz regiona  koji je ove godine radio u sastavu:

 

 1. Prof. dr Ratko Božović, predsjednik žirija (Srbija) – redovni profesor, sociolog kulture, predavač na više univerziteta u zemlji i inostranstvu, dugogodišnji šef Katedre za novinarstvo i političku sociologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, autor preko 30 knjiga, 300 naučnih radova i više od 15 naučnih projekata, prošlogodišnji dobitnik nagrade „Dialogos“ za knjigu „Paradoksi medijske slobode“

 

 1. Prof. dr Aneta Spaić (Crna Gora) – Profesorica na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje, između ostalih, predaje predmet Medijsko pravo, autorka više naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i učesnica značajnog broja domaćih i međunarodnih naučnih skupova

 

 1. Nj.E. Đorđe Latinović (Bosna i Hercegovina) – Ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori, publicista i satiričar, autor značajnog broja humoreski, epigrama, djela satirične poezije i  aforizama, kao i više književno-teorijskih tekstova, eseja, prikaza  knjiga  i  putopisa

 

Nakon nezavisnog bodovanja članova žirija, Programski odbor nagrade “Dialogos 2016”, na čelu sa ovogodišnjim predsjednikom, g-dinom Jankom Nikolovskim iz Makedonije, konstatovao je da je za najbolju knjigu iz oblasti teorije i kulture medija u 2016. godini, jednoglasno izabrana knjiga “Medij jezika” , autora prof. dr Seada Alića.

 

Nagrada Dialogos Seadu Alicu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medijski dijalozi no. 27-28.

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Međunarodni naučni skup

X CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 

održaće se od 26-28. maja 2017. godine u Tivtu

 

Tema: Postmoderni mediji – monolog ili dijalog

 

Zainteresovani autori svoje prijave mogu slati:

 1. najkasnije do 20. 04. 2017. (prijava sa radom za objavljivanje)
 2. najkasnije do 05.05. 2017. (prijava bez rada za objavljivanje)

na  e – mail adrese:

 

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

 

 

Prijavni formular za naučni skup

10-cmd-prijavni-formular

 

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „X crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka (20.04.2017.)

biće objavljeni u 27. i 28. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

Screenshot_10

Medijski dijalozi no. 26

Međunarodni naučni časopis  Medijski dijalozi objavljuje

KONKURS 

za najbolju knjigu u oblasti medija u 2016. godini („DIALOGOS“ 2016)

Nagrada „Dialogos“ ustanovljava se u cilju promocije, podrkše, razvoja teorije medija,  medijske kulture i medijske pismenosti.

 

Uslovi konkursa:

– Nagrada „Dijalogos“ dodjeljuje se (autoru ili grupi autora) za najbolju knjigu u regionu (države bivše Jugoslavije) u oblasti istraživanja  kulture i teorije medija koja je objavljena u 2016. godini;

– Uz četiri (4) primjerka knjige dostaviti i podatke o autoru/autorima (kratka biografija, poštanska i/ili e-mail adresa, broj telefona).

Razmatranje dostavljenih radova kao i izbor najboljeg rada obaviće stručni tročlani  međunarodni  žiri, kojeg  će imenovati uredništvo  međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Žiri  iz svog sastava bira predsjednika žirija.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na sajtu časopisa Medijski dijalozi  i u medijima.

Nagrada „Dijalogos“ se sastoji od Plakete i novčanog iznosa .

Svečano uručenje nagrade obaviće se u Podgorici.

Konkursni rad sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom na adresu: ul Studentska bb. L8-16, 81000 Podgorica  sa naznakom Konkurs za nagradu „DIALOGOS“  2016  najkasnije do 31.04 2017. godine.

Pristigli radovi na konkurs se ne vraćaju.

 

md25

Medijski dijalozi br. 25

MD 24

Medijski dijalozi broj 24

MD23

Medijski dijalozi br. 23

 

Međunarodni naučni skup

IX CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

održaće se od 27-29. maja 2016. godine u Igalu

Tema: Informacija – roba ili ljudsko pravo?

Zainteresovani autori svoje prijave i radove mogu slati

najkasnije do 05. 04. 2016. godine

na  e – mail adrese:

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

Prijavni formular za naučni skup

možete naći  na  sajtu

www.medijskidijalozi.wordpress.com

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „VIII crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka

biće objavljeni u 24. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

9.CMD- Prijavni formular

 

Međunarodni naučni časopis  Medijski dijalozi objavljuje

KONKURS

za najbolju knjigu u oblasti medija u 2015. godini („DIALOGOS“ 2015)

Nagrada „Dialogos“ ustanovljava se u cilju promocije, podrkše, razvoja teorije medija,  medijske kulture i medijske pismenosti.

 

                                                          Uslovi konkursa:

– Nagrada „Dijalogos“ dodjeljuje se (autoru ili grupi autora) za najbolju knjigu u regionu (države bivše Jugoslavije) u oblasti istraživanja  kulture i teorije medija koja je objavljena u 2015. godini;

– Uz četiri (4) primjerka knjige dostaviti i podatke o autoru/autorima (kratka biografija, poštanska i/ili e-mail adresa, broj telefona).

Razmatranje dostavljenih radova kao i izbor najboljeg rada obaviće stručni tročlani  međunarodni  žiri, kojeg  će imenovati uredništvo  međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Žiri  iz svog sastava bira predsjednika žirija.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni  na sajtu časopisa Medijski dijalozi tako i u medijima.

Nagrada „Dijalogos“ se sastoji od Plakete i novčanog iznosa .

Svečano uručenje nagrade obaviće se u Podgorici.

Konkursni rad sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom na adresu: ul Studentska bb. L8-16, 81000 Podgorica  sa naznakom Konkurs za nagradu „DIALOGOS“  2015  najkasnije do 31.04 2016. godine.

Pristigli radovi na konkurs se ne vraćaju.

MASOVNO - KOMUNICIRANJE 1 2 3 4 5

 

 

Postovani/a,

Svečana dodjela će se održati u ponedjeljak, 26.10.2015. godine sa početkom u 20h u hotelu „Podgorica“.
Ovogodišnji laureat je prof. dr Stjepan Malović, red. prof. (Hrvatska) sa koautorima, za knjigu „Masovno komuniciranje“.
Nagradu „DIALOGOS“ je ustanovio međunarodni naučni časopis „Medijski dijalozi“, a svečana dodjela se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore, Ministarstva nauke Crne Gore i Sekretarijata za kulturu i sport Podrorice.
U nadi da ćete svojim prisustvom uveličati predmetnu svečanost, srdačno Vas pozdravljamo.
ORGANIZACIONI ODBOR NAGRADE „DIALOGOS“

Medijski dijalozi No. 22

MD 22

MD 21

Medijski dijalozi no. 21

 O B A V J E Š T E NJ E

Međunarodni naučni skup

VIII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 održaće se od 29-31. maja 2015. godine u Pljevljima

 

 Tema: Medijska (ne)pismenost

 

 Zainteresovani autori svoje prijave i radove mogu slati

najkasnije do 10. 04. 2015. godine

na  e – mail adrese:

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

 

Prijavni formular za naučni skup

Obavještenje o kotizaciji

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „VIII crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka

biće objavljeni u 22. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

Screenshot_2

Medijski Dijalozi br. 20

Obavještavamo zainteresovane autore da će 21. broj međunarodnog naučnog časopisa „Medijski dijalozi“ izaći tokom marta 2015. godine i pozivamo ih da svoje radove pošalju najkasnije do 10.02.2015. godine na e-mail adrese:

 

medijskidijalozi@gmail.com        ili       rookie@t-com.me

Međunarodni naučni časopis Medijski dijalozi objavljuje

KONKURS

za najbolju knjigu u oblasti medija u 2014. godini („DIALOGOS“ 2014)

Nagrada „Dialogos“ ustanovljava se u cilju promocije, podrkše, razvoja teorije medija, medijske kulture i medijske pismenosti.

 

                                                         Uslovi konkursa:

– Nagrada „Dijalogos“ dodjeljuje se (autoru ili grupi autora) za najbolju knjigu u regionu (države bivše Jugoslavije) u oblasti istraživanja kulture i teorije medija koja je objavljena u 2014. godini;

– Uz četiri (4) primjerka knjige dostaviti i podatke o autoru/autorima (kratka biografija, poštanska i/ili e-mail adresa, broj telefona).

Razmatranje dostavljenih radova kao i izbor najboljeg rada obaviće stručni tročlani međunarodni žiri, kojeg će imenovati uredništvo međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Žiri iz svog sastava bira predsjednika žirija.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na sajtu časopisa Medijski dijalozi tako i u medijima.

Nagrada „Dijalogos“ se sastoji od Plakete i novčanog iznosa .

Svečano uručenje nagrade obaviće se u Podgorici.

Konkursni rad sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom na adresu: ul Studentska bb. L8-16, 81000 Podgorica sa naznakom Konkurs za nagradu „DIALOGOS“ 2014 najkasnije do 31.03 2015. godine.

Pristigli radovi na konkurs se ne vraćaju.

 

VII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI – Program međunarodnog naučnog simpozijuma, Tema: Nezavisno novinarstvo – Između mita i realnosti

 

Program skupa VII CMD Budva

Iz štampe je izašao novi, 19-ti broj međunarodnog časpopisa “Мedijski dijalozi”, za maj 2014. Ovdje možete pročitati kompletnu sadržinu broja 19 u elektronskoj formi:

MD 19. korica

Medijski dijalozi br. 19

 

Iz stampe je izasao novi broj medjunarodnog caspopisa „Мedijski dijalozi“, za mart 2014. Ovdje mozete procitati kompletnu sadrzinu broja 18 u elektronskoj formi: Korica MD 18

Medijski dijalozi br. 18

O B A V J E Š T E NJ E

 

 Međunarodni naučni skup

VII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 

održaće se od 16-18. maja 2014. godine u Budvi

 

Tema: Nezavisno novinarstvo – između mita i realnosti

 

Zainteresovani autori svoje radove mogu slati

najkasnije do 31. 03. 2014. godine

na  e – mail adrese:

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

OVDJE  MOŽETE DOWNLOUDOVATI POTREBNA DOKUMENTA I FORMULARE ZA UČEŠĆE NA SKUPU:

1. Prijavni formular

2. CMD – Obavještenje o kotizaciji

3. Slovenska plaža – ponuda – cijene

Obavještenje o naučnom skupu – Budva

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „VII crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka

biće objavljeni u 19. broju časopisa “Medijski dijalozi”.