Archive for mart, 2013


KORICE Medijski dijalozi No. 15

Medijski dijalozi No. 15

O B A V J E Š T E NJ E  

Međunarodni naučni skup

VI CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI 

održaće se od 24-26. maja 2013. godine u Baru 

Tema: KRIZA ŠTAMPE – kulturološke konsekvence 

Zainteresovani autori svoje radove mogu slati

najkasnije do 20. 04. 2013. godine

na  e – mail adrese:

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

Prijavni formular za naučni skup

možete naći  u nastavku

Prijavni formular

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „VI crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka

biće objavljeni u 16. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

 

Specijalna diploma časopisu Medijski dijalozi

Specijalna diploma časopisu Medijski dijalozi

                   

 

Na ceremoniji povodom obilježavanja 142 godine crnogorskog novinarstva, časopisu „Medijski dijalozi“ je uručena specijalna diploma za doprinos naučnom istraživanju medijske misli.

Zadovoljstvo nam je da ovo značajno priznanje

podjelimo prvenstveno sa našim autorima i čitaocima,

ali i svim prijateljima časopisa „Medijski dijalozi“.

 

-Redakcija –