O B A V J E Š T E NJ E  

Međunarodni naučni skup

VI CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI 

održaće se od 24-26. maja 2013. godine u Baru 

Tema: KRIZA ŠTAMPE – kulturološke konsekvence 

Zainteresovani autori svoje radove mogu slati

najkasnije do 20. 04. 2013. godine

na  e – mail adrese:

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

Prijavni formular za naučni skup

možete naći  u nastavku

Prijavni formular

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „VI crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka

biće objavljeni u 16. broju časopisa “Medijski dijalozi”.