Archive for maj, 2013


KORICE Medijski dijalozi No 16

Medijski dijalozi No. 16

Video prilog – Izvještaj sa Međunarodnog skupa KRIZA ŠTAMPE – kulturološke konsekvence, održanog u Baru, 24-26 maj 2013. godine.

http://www.youtube.com/watch?v=q2suD7YJDh4&feature=youtu.be

 

Istraživački medijski centar – Podgorica i Časopis „Medijski dijalozi“, 24-26. maja 2013, u Baru organizuju međunarodni naučni skup KRIZA ŠTAMPE – kulturološke konsekvence.

Skup će se održati u hotelu „Princess“ – Bar, 24-26 maj 2013. godine.

Ovdje možete preuzeti kompletan Program Međunarodnog skupa KRIZA ŠTAMPE – kulturološke konsekvence

Program međunarodnog naučnog skupa – Kriza štampe – kulturološke konsekvence Bar 24-26. maj 2013.

6th MONTENEGRIN MEDIA DIALOGUES, International Scientific Sypmosium. Theme: CRISIS OF THE PRESS – cultural consequences

Here you can download SYMPOSIUM PROGRAM

Program of International scientific conference CRISIS OF THE PRESS – cultural consequences