Video prilog – Izvještaj sa Međunarodnog skupa KRIZA ŠTAMPE – kulturološke konsekvence, održanog u Baru, 24-26 maj 2013. godine.

http://www.youtube.com/watch?v=q2suD7YJDh4&feature=youtu.be