Archive for novembar, 2013


O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo zainteresovane autore da sledeći, 18. broj međunarodnog naučnog časopisa „Medijski dijalozi“, izlazi krajem februara 2014. godine.

 Šira tematska oblast 18. broja Medijskih dijaloga je uloga i značaj medija za promovisanje i poštovanje manjinskih prava i prava marginalnih grupa sa posebnim naglaskom na romsku (RE) populaciju i njihovu socijalnu integraciju

 Pozivamo autore da pošalju radove najkasnije do 31. 01. 2014. godine na

e- mail adrese uredništva i to:

rookie@t-com.me

medijskidijalozi@gmail.com

MD 17 . korice

Medijski dijalozi no. 17