Međunarodni naučni časopis  Medijski dijalozi objavljuje

KONKURS

za najbolju knjigu u oblasti medija u 2013. godini („DIALOGOS“ 2013)

 

            Nagrada „Dialogos“ ustanovljava se u cilju promocije, podrške i razvoja medijske kulture i teorije medija.

Uslovi konkursa:

–           Nagrada „Dijalogos“ dodjeljuje se autoru ili grupi autora za najbolju knjigu u regionu (države bivše Jugoslavije) u oblasti istraživanja kulture i teorije medija, koja je objavljena u 2013. godini;

–           Uz četiri (4) primjerka knjige dostaviti i podatke o autoru/autorima (kratka biografija, poštanska i/ili e-mail adresa, broj telefona).

            Razmatranje dostavljenih radova kao i izbor najboljeg rada obaviće stručni tročlani međunarodni  žiri, kojeg će imenovati uredništvo međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

            Žiri iz svog sastava bira predsjednika žirija.

            Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na sajtu časopisa Medijski dijalozi i u medijima.

            Nagrada „Dialogos“ se sastoji od Plakete i novčanog iznosa.

            Svečano uručenje nagrade obaviće se u Podgorici.

            Konkursni radovi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom na adresu: ul Studentska bb. L8-16, 81000 – Podgorica sa naznakom Konkurs za nagradu “DIALOGOS “ 2013 najkasnije do 31. 03. 2014. godine.

            Pristigli radovi na konkurs se ne vraćaju.