O B A V J E Š T E NJ E

 

 Međunarodni naučni skup

VII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 

održaće se od 16-18. maja 2014. godine u Budvi

 

Tema: Nezavisno novinarstvo – između mita i realnosti

 

Zainteresovani autori svoje radove mogu slati

najkasnije do 31. 03. 2014. godine

na  e – mail adrese:

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

OVDJE  MOŽETE DOWNLOUDOVATI POTREBNA DOKUMENTA I FORMULARE ZA UČEŠĆE NA SKUPU:

1. Prijavni formular

2. CMD – Obavještenje o kotizaciji

3. Slovenska plaža – ponuda – cijene

Obavještenje o naučnom skupu – Budva

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „VII crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka

biće objavljeni u 19. broju časopisa “Medijski dijalozi”.