Screenshot_2

Medijski Dijalozi br. 20

Obavještavamo zainteresovane autore da će 21. broj međunarodnog naučnog časopisa „Medijski dijalozi“ izaći tokom marta 2015. godine i pozivamo ih da svoje radove pošalju najkasnije do 10.02.2015. godine na e-mail adrese:

 

medijskidijalozi@gmail.com        ili       rookie@t-com.me