Međunarodni naučni časopis Medijski dijalozi objavljuje

KONKURS

za najbolju knjigu u oblasti medija u 2014. godini („DIALOGOS“ 2014)

Nagrada „Dialogos“ ustanovljava se u cilju promocije, podrkše, razvoja teorije medija, medijske kulture i medijske pismenosti.

 

                                                         Uslovi konkursa:

– Nagrada „Dijalogos“ dodjeljuje se (autoru ili grupi autora) za najbolju knjigu u regionu (države bivše Jugoslavije) u oblasti istraživanja kulture i teorije medija koja je objavljena u 2014. godini;

– Uz četiri (4) primjerka knjige dostaviti i podatke o autoru/autorima (kratka biografija, poštanska i/ili e-mail adresa, broj telefona).

Razmatranje dostavljenih radova kao i izbor najboljeg rada obaviće stručni tročlani međunarodni žiri, kojeg će imenovati uredništvo međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Žiri iz svog sastava bira predsjednika žirija.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na sajtu časopisa Medijski dijalozi tako i u medijima.

Nagrada „Dijalogos“ se sastoji od Plakete i novčanog iznosa .

Svečano uručenje nagrade obaviće se u Podgorici.

Konkursni rad sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom na adresu: ul Studentska bb. L8-16, 81000 Podgorica sa naznakom Konkurs za nagradu „DIALOGOS“ 2014 najkasnije do 31.03 2015. godine.

Pristigli radovi na konkurs se ne vraćaju.