O B A V J E Š T E NJ E

Međunarodni naučni skup

VIII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 održaće se od 29-31. maja 2015. godine u Pljevljima

 

 Tema: Medijska (ne)pismenost

 

 Zainteresovani autori svoje prijave i radove mogu slati

najkasnije do 10. 04. 2015. godine

na  e – mail adrese:

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

 

Prijavni formular za naučni skup

Obavještenje o kotizaciji

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „VIII crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka

biće objavljeni u 22. broju časopisa “Medijski dijalozi”.