Međunarodni naučni skup

IX CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

održaće se od 27-29. maja 2016. godine u Igalu

Tema: Informacija – roba ili ljudsko pravo?

Zainteresovani autori svoje prijave i radove mogu slati

najkasnije do 05. 04. 2016. godine

na  e – mail adrese:

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

Prijavni formular za naučni skup

možete naći  na  sajtu

www.medijskidijalozi.wordpress.com

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „VIII crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka

biće objavljeni u 24. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

9.CMD- Prijavni formular