Archive for februar, 2017


O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Međunarodni naučni skup

X CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 

održaće se od 26-28. maja 2017. godine u Tivtu

 

Tema: Postmoderni mediji – monolog ili dijalog

 

Zainteresovani autori svoje prijave mogu slati:

  1. najkasnije do 20. 04. 2017. (prijava sa radom za objavljivanje)
  2. najkasnije do 05.05. 2017. (prijava bez rada za objavljivanje)

na  e – mail adrese:

 

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

 

 

Prijavni formular za naučni skup

10-cmd-prijavni-formular

 

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „X crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka (20.04.2017.)

biće objavljeni u 27. i 28. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

Screenshot_10

Medijski dijalozi no. 26

Međunarodni naučni časopis  Medijski dijalozi objavljuje

KONKURS 

za najbolju knjigu u oblasti medija u 2016. godini („DIALOGOS“ 2016)

Nagrada „Dialogos“ ustanovljava se u cilju promocije, podrkše, razvoja teorije medija,  medijske kulture i medijske pismenosti.

 

Uslovi konkursa:

– Nagrada „Dijalogos“ dodjeljuje se (autoru ili grupi autora) za najbolju knjigu u regionu (države bivše Jugoslavije) u oblasti istraživanja  kulture i teorije medija koja je objavljena u 2016. godini;

– Uz četiri (4) primjerka knjige dostaviti i podatke o autoru/autorima (kratka biografija, poštanska i/ili e-mail adresa, broj telefona).

Razmatranje dostavljenih radova kao i izbor najboljeg rada obaviće stručni tročlani  međunarodni  žiri, kojeg  će imenovati uredništvo  međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Žiri  iz svog sastava bira predsjednika žirija.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na sajtu časopisa Medijski dijalozi  i u medijima.

Nagrada „Dijalogos“ se sastoji od Plakete i novčanog iznosa .

Svečano uručenje nagrade obaviće se u Podgorici.

Konkursni rad sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom na adresu: ul Studentska bb. L8-16, 81000 Podgorica  sa naznakom Konkurs za nagradu „DIALOGOS“  2016  najkasnije do 31.04 2017. godine.

Pristigli radovi na konkurs se ne vraćaju.