O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Međunarodni naučni skup

X CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 

održaće se od 26-28. maja 2017. godine u Tivtu

 

Tema: Postmoderni mediji – monolog ili dijalog

 

Zainteresovani autori svoje prijave mogu slati:

  1. najkasnije do 20. 04. 2017. (prijava sa radom za objavljivanje)
  2. najkasnije do 05.05. 2017. (prijava bez rada za objavljivanje)

na  e – mail adrese:

 

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

 

 

Prijavni formular za naučni skup

10-cmd-prijavni-formular

 

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „X crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka (20.04.2017.)

biće objavljeni u 27. i 28. broju časopisa “Medijski dijalozi”.