O B A V J E Š T E NJ E

 

Međunarodni naučni skup

 

XI CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 

održaće se od 25‐27. maja 2018. godine u Ulcinju

 

Tema: Mediji i manjine – standardi i praksa (kulturološki aspekti)

 

Zainteresovani autori svoje prijave mogu slati

  1. najkasnije do 20. 04. 2018. (prijava sa radom za objavljivanje)
  2. najkasnije do 10.05. 2018. (prijava bez rada za objavljivanje)

na  e‐mail adrese:

rookie@t‐com.me

medijskidijalozi@gmail.com

 

Prijavni formular za naučni skup možete naći  na  link-u

11.CMD- Prijavni formular

 

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „XI crnogorski medijski dijalozi“

i koji stignu do predviđenog roka,

biće objavljeni u 31. broju časopisa “Medijski dijalozi”.