O B A V J E Š T E NJ E

Međunarodni naučni skup

XII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

održaće se od 31.05. ‐02.06. 2019. godine na Žabljaku

 

Tema: Mediji i turizam – pozitivne i negativne konsekvence medijskog izvještavanja

 

Zainteresovani autori svoje prijave mogu slati

  1. najkasnije do 01.. 05. 2019. (prijava sa radom za objavljivanje)
  2. najkasnije do 25.05. 2019. (prijava bez rada za objavljivanje)

na  e‐mail adrese:

rookie@t‐com.me

medijskidijalozi@gmail.com

 Prijavni formular za naučni skup možete naći  na  sajtu

www.medijskidijalozi.wordpress.com

12.CMD- Prijavni formular

12. CMD – Obavještenje o kotizaciji

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „XII crnogorski medijski dijalozi“

i koji stignu do predviđenog roka,

biće objavljeni u 34. broju časopisa “Medijski dijalozi”.