Category: Informacije


MASOVNO - KOMUNICIRANJE 1 2 3 4 5

 

 

Postovani/a,

Svečana dodjela će se održati u ponedjeljak, 26.10.2015. godine sa početkom u 20h u hotelu „Podgorica“.
Ovogodišnji laureat je prof. dr Stjepan Malović, red. prof. (Hrvatska) sa koautorima, za knjigu „Masovno komuniciranje“.
Nagradu „DIALOGOS“ je ustanovio međunarodni naučni časopis „Medijski dijalozi“, a svečana dodjela se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore, Ministarstva nauke Crne Gore i Sekretarijata za kulturu i sport Podrorice.
U nadi da ćete svojim prisustvom uveličati predmetnu svečanost, srdačno Vas pozdravljamo.
ORGANIZACIONI ODBOR NAGRADE „DIALOGOS“

 O B A V J E Š T E NJ E

Međunarodni naučni skup

VIII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 održaće se od 29-31. maja 2015. godine u Pljevljima

 

 Tema: Medijska (ne)pismenost

 

 Zainteresovani autori svoje prijave i radove mogu slati

najkasnije do 10. 04. 2015. godine

na  e – mail adrese:

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

 

Prijavni formular za naučni skup

Obavještenje o kotizaciji

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „VIII crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka

biće objavljeni u 22. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

VII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI – Program međunarodnog naučnog simpozijuma, Tema: Nezavisno novinarstvo – Između mita i realnosti

 

Program skupa VII CMD Budva

O B A V J E Š T E NJ E

 

 Međunarodni naučni skup

VII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 

održaće se od 16-18. maja 2014. godine u Budvi

 

Tema: Nezavisno novinarstvo – između mita i realnosti

 

Zainteresovani autori svoje radove mogu slati

najkasnije do 31. 03. 2014. godine

na  e – mail adrese:

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

OVDJE  MOŽETE DOWNLOUDOVATI POTREBNA DOKUMENTA I FORMULARE ZA UČEŠĆE NA SKUPU:

1. Prijavni formular

2. CMD – Obavještenje o kotizaciji

3. Slovenska plaža – ponuda – cijene

Obavještenje o naučnom skupu – Budva

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „VII crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka

biće objavljeni u 19. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

Međunarodni naučni časopis  Medijski dijalozi objavljuje

KONKURS

za najbolju knjigu u oblasti medija u 2013. godini („DIALOGOS“ 2013)

 

            Nagrada „Dialogos“ ustanovljava se u cilju promocije, podrške i razvoja medijske kulture i teorije medija.

Uslovi konkursa:

–           Nagrada „Dijalogos“ dodjeljuje se autoru ili grupi autora za najbolju knjigu u regionu (države bivše Jugoslavije) u oblasti istraživanja kulture i teorije medija, koja je objavljena u 2013. godini;

–           Uz četiri (4) primjerka knjige dostaviti i podatke o autoru/autorima (kratka biografija, poštanska i/ili e-mail adresa, broj telefona).

            Razmatranje dostavljenih radova kao i izbor najboljeg rada obaviće stručni tročlani međunarodni  žiri, kojeg će imenovati uredništvo međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

            Žiri iz svog sastava bira predsjednika žirija.

            Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na sajtu časopisa Medijski dijalozi i u medijima.

            Nagrada „Dialogos“ se sastoji od Plakete i novčanog iznosa.

            Svečano uručenje nagrade obaviće se u Podgorici.

            Konkursni radovi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom na adresu: ul Studentska bb. L8-16, 81000 – Podgorica sa naznakom Konkurs za nagradu “DIALOGOS “ 2013 najkasnije do 31. 03. 2014. godine.

            Pristigli radovi na konkurs se ne vraćaju.

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo zainteresovane autore da sledeći, 18. broj međunarodnog naučnog časopisa „Medijski dijalozi“, izlazi krajem februara 2014. godine.

 Šira tematska oblast 18. broja Medijskih dijaloga je uloga i značaj medija za promovisanje i poštovanje manjinskih prava i prava marginalnih grupa sa posebnim naglaskom na romsku (RE) populaciju i njihovu socijalnu integraciju

 Pozivamo autore da pošalju radove najkasnije do 31. 01. 2014. godine na

e- mail adrese uredništva i to:

rookie@t-com.me

medijskidijalozi@gmail.com

Istraživački medijski centar – Podgorica i Časopis „Medijski dijalozi“, 24-26. maja 2013, u Baru organizuju međunarodni naučni skup KRIZA ŠTAMPE – kulturološke konsekvence.

Skup će se održati u hotelu „Princess“ – Bar, 24-26 maj 2013. godine.

Ovdje možete preuzeti kompletan Program Međunarodnog skupa KRIZA ŠTAMPE – kulturološke konsekvence

Program međunarodnog naučnog skupa – Kriza štampe – kulturološke konsekvence Bar 24-26. maj 2013.

6th MONTENEGRIN MEDIA DIALOGUES, International Scientific Sypmosium. Theme: CRISIS OF THE PRESS – cultural consequences

Here you can download SYMPOSIUM PROGRAM

Program of International scientific conference CRISIS OF THE PRESS – cultural consequences

O B A V J E Š T E NJ E  

Međunarodni naučni skup

VI CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI 

održaće se od 24-26. maja 2013. godine u Baru 

Tema: KRIZA ŠTAMPE – kulturološke konsekvence 

Zainteresovani autori svoje radove mogu slati

najkasnije do 20. 04. 2013. godine

na  e – mail adrese:

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

Prijavni formular za naučni skup

možete naći  u nastavku

Prijavni formular

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „VI crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka

biće objavljeni u 16. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

 

Specijalna diploma časopisu Medijski dijalozi

Specijalna diploma časopisu Medijski dijalozi

                   

 

Na ceremoniji povodom obilježavanja 142 godine crnogorskog novinarstva, časopisu „Medijski dijalozi“ je uručena specijalna diploma za doprinos naučnom istraživanju medijske misli.

Zadovoljstvo nam je da ovo značajno priznanje

podjelimo prvenstveno sa našim autorima i čitaocima,

ali i svim prijateljima časopisa „Medijski dijalozi“.

 

-Redakcija –