Latest Entries »

O B A V J E Š T E NJ E

 

Međunarodni naučni skup

 

XI CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 

održaće se od 25‐27. maja 2018. godine u Ulcinju

 

Tema: Mediji i manjine – standardi i praksa (kulturološki aspekti)

 

Zainteresovani autori svoje prijave mogu slati

 1. najkasnije do 20. 04. 2018. (prijava sa radom za objavljivanje)
 2. najkasnije do 10.05. 2018. (prijava bez rada za objavljivanje)

na  e‐mail adrese:

rookie@t‐com.me

medijskidijalozi@gmail.com

 

Prijavni formular za naučni skup možete naći  na  link-u

11.CMD- Prijavni formular

 

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „XI crnogorski medijski dijalozi“

i koji stignu do predviđenog roka,

biće objavljeni u 31. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

 

Medijski dijalozi No. 29

Međunarodni naučni časopis  Medijski dijalozi objavljuje

KONKURS

za najbolju knjigu u oblasti medija u 2017. godini („DIALOGOS“ 2017)

Nagrada „Dialogos“ ustanovljava se u cilju promocije, podrkše, razvoja teorije medija,  medijske kulture i medijske pismenosti.

 

                                                          Uslovi konkursa:

– Nagrada „Dijalogos“ dodjeljuje se (autoru ili grupi autora) za najbolju knjigu u regionu (države bivše Jugoslavije) u oblasti istraživanja  kulture i teorije medija koja je objavljena u 2017. godini;

– Uz četiri (4) primjerka knjige dostaviti i podatke o autoru/autorima (kratka biografija, poštanska i/ili e-mail adresa, broj telefona).

Razmatranje dostavljenih radova kao i izbor najboljeg rada obaviće stručni tročlani  međunarodni  žiri, kojeg  će imenovati uredništvo  međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Žiri  iz svog sastava bira predsjednika žirija.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na sajtu časopisa Medijski dijalozi  i u medijima.

Nagrada „Dijalogos“ se sastoji od Plakete i novčanog iznosa .

Svečano uručenje nagrade obaviće se u Podgorici.

Konkursni rad sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom na adresu: ul Studentska bb. L8-16, 81000 Podgorica sa naznakom Konkurs za nagradu „DIALOGOS“  2017  najkasnije do 31.04 2018. godine.

Pristigli radovi na konkurs se ne vraćaju.

 

 

Nagrada „Dialogos“ ustanovljena je 2013. godine od strane međunarodnog naučnog časopisa “Medijski dijalozi”, u cilju promocije, podrške i razvoja teorije medija,  medijske kulture i medijske pismenosti. Takođe, cilj je da se u Crnoj Gori i regionu podstakne i unaprijedi naučno-istraživačka djelatnost uopšte i nauka o i u medijima posebno.

Nagrada Dijalogos dodjeljuje se autoru ili grupi autora za najbolju knjigu u regionu u oblasti istraživanja kulture i teorije medija i predstavlja prvu nagradu ove vrste na prostorima jugoistočne Evrope.

Uslovima konkursa je precizirano da se nagrada Dijalogos sastoji od Plakete i novčanog iznosa.

 

Konkurs za nagradu Dialogos, za najbolju knjigu iz oblasti teorije i kulture medija u regionu u 2016. godini raspisan je 01. novembra 2016. godine i bio je otvoren do 31. aprila 2017. godine. Na predmetni konkurs prijavljeno je pet kvalitetnih publikacija i to:

 

 1. Nelagode s medijima, Autor: Fahira Fejzić Čengić,
 2. Informisanje internetske generacije, Autor: Zarfa Hrnjić Kuduzović
 3. Medij jezika, Autor: Sead Alić
 4. Tabloidiziranje stvarnosti- metamorfoza dnevnih novena, Autori: Najil Kurtić, Vedada Baraković, Zarfa Hrnjić Kuduzović, Ivana Ferković Pašić, Danijela Lukić, Zahrudin Isaković, Semina Ajvaz i Samira Demirović
 5. Odnosi s javnostima, Autor: Najil Kurtić

 

O izboru najbolje knjige odlučivao je tročlani međunarodni žiri sastavljen od respektabilnih stručnjaka iz regiona  koji je ove godine radio u sastavu:

 

 1. Prof. dr Ratko Božović, predsjednik žirija (Srbija) – redovni profesor, sociolog kulture, predavač na više univerziteta u zemlji i inostranstvu, dugogodišnji šef Katedre za novinarstvo i političku sociologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, autor preko 30 knjiga, 300 naučnih radova i više od 15 naučnih projekata, prošlogodišnji dobitnik nagrade „Dialogos“ za knjigu „Paradoksi medijske slobode“

 

 1. Prof. dr Aneta Spaić (Crna Gora) – Profesorica na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje, između ostalih, predaje predmet Medijsko pravo, autorka više naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i učesnica značajnog broja domaćih i međunarodnih naučnih skupova

 

 1. Nj.E. Đorđe Latinović (Bosna i Hercegovina) – Ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori, publicista i satiričar, autor značajnog broja humoreski, epigrama, djela satirične poezije i  aforizama, kao i više književno-teorijskih tekstova, eseja, prikaza  knjiga  i  putopisa

 

Nakon nezavisnog bodovanja članova žirija, Programski odbor nagrade “Dialogos 2016”, na čelu sa ovogodišnjim predsjednikom, g-dinom Jankom Nikolovskim iz Makedonije, konstatovao je da je za najbolju knjigu iz oblasti teorije i kulture medija u 2016. godini, jednoglasno izabrana knjiga “Medij jezika” , autora prof. dr Seada Alića.

 

Nagrada Dialogos Seadu Alicu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medijski dijalozi no. 27-28.

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Međunarodni naučni skup

X CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 

održaće se od 26-28. maja 2017. godine u Tivtu

 

Tema: Postmoderni mediji – monolog ili dijalog

 

Zainteresovani autori svoje prijave mogu slati:

 1. najkasnije do 20. 04. 2017. (prijava sa radom za objavljivanje)
 2. najkasnije do 05.05. 2017. (prijava bez rada za objavljivanje)

na  e – mail adrese:

 

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

 

 

Prijavni formular za naučni skup

10-cmd-prijavni-formular

 

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „X crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka (20.04.2017.)

biće objavljeni u 27. i 28. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

Screenshot_10

Medijski dijalozi no. 26

Međunarodni naučni časopis  Medijski dijalozi objavljuje

KONKURS 

za najbolju knjigu u oblasti medija u 2016. godini („DIALOGOS“ 2016)

Nagrada „Dialogos“ ustanovljava se u cilju promocije, podrkše, razvoja teorije medija,  medijske kulture i medijske pismenosti.

 

Uslovi konkursa:

– Nagrada „Dijalogos“ dodjeljuje se (autoru ili grupi autora) za najbolju knjigu u regionu (države bivše Jugoslavije) u oblasti istraživanja  kulture i teorije medija koja je objavljena u 2016. godini;

– Uz četiri (4) primjerka knjige dostaviti i podatke o autoru/autorima (kratka biografija, poštanska i/ili e-mail adresa, broj telefona).

Razmatranje dostavljenih radova kao i izbor najboljeg rada obaviće stručni tročlani  međunarodni  žiri, kojeg  će imenovati uredništvo  međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Žiri  iz svog sastava bira predsjednika žirija.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na sajtu časopisa Medijski dijalozi  i u medijima.

Nagrada „Dijalogos“ se sastoji od Plakete i novčanog iznosa .

Svečano uručenje nagrade obaviće se u Podgorici.

Konkursni rad sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom na adresu: ul Studentska bb. L8-16, 81000 Podgorica  sa naznakom Konkurs za nagradu „DIALOGOS“  2016  najkasnije do 31.04 2017. godine.

Pristigli radovi na konkurs se ne vraćaju.

 

md25

Medijski dijalozi br. 25

MD 24

Medijski dijalozi broj 24