Latest Entries »

VII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI – Program međunarodnog naučnog simpozijuma, Tema: Nezavisno novinarstvo – Između mita i realnosti

 

Program skupa VII CMD Budva

Iz štampe je izašao novi, 19-ti broj međunarodnog časpopisa “Мedijski dijalozi”, za maj 2014. Ovdje možete pročitati kompletnu sadržinu broja 19 u elektronskoj formi:

MD 19. korica

Medijski dijalozi br. 19

 

Iz stampe je izasao novi broj medjunarodnog caspopisa „Мedijski dijalozi“, za mart 2014. Ovdje mozete procitati kompletnu sadrzinu broja 18 u elektronskoj formi: Korica MD 18

Medijski dijalozi br. 18

O B A V J E Š T E NJ E

 

 Međunarodni naučni skup

VII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI

 

održaće se od 16-18. maja 2014. godine u Budvi

 

Tema: Nezavisno novinarstvo – između mita i realnosti

 

Zainteresovani autori svoje radove mogu slati

najkasnije do 31. 03. 2014. godine

na  e – mail adrese:

rookie@t-com.me 

 medijskidijalozi@gmail.com

OVDJE  MOŽETE DOWNLOUDOVATI POTREBNA DOKUMENTA I FORMULARE ZA UČEŠĆE NA SKUPU:

1. Prijavni formular

2. CMD – Obavještenje o kotizaciji

3. Slovenska plaža – ponuda – cijene

Obavještenje o naučnom skupu – Budva

Radovi koji budu prihvaćeni za izlaganje

na naučnom skupu „VII crnogorski medijski dijalozi“,

i koji stignu do predviđenog roka

biće objavljeni u 19. broju časopisa “Medijski dijalozi”.

Međunarodni naučni časopis  Medijski dijalozi objavljuje

KONKURS

za najbolju knjigu u oblasti medija u 2013. godini („DIALOGOS“ 2013)

 

            Nagrada „Dialogos“ ustanovljava se u cilju promocije, podrške i razvoja medijske kulture i teorije medija.

Uslovi konkursa:

–           Nagrada „Dijalogos“ dodjeljuje se autoru ili grupi autora za najbolju knjigu u regionu (države bivše Jugoslavije) u oblasti istraživanja kulture i teorije medija, koja je objavljena u 2013. godini;

–           Uz četiri (4) primjerka knjige dostaviti i podatke o autoru/autorima (kratka biografija, poštanska i/ili e-mail adresa, broj telefona).

            Razmatranje dostavljenih radova kao i izbor najboljeg rada obaviće stručni tročlani međunarodni  žiri, kojeg će imenovati uredništvo međunarodnog naučnog časopisa Medijski dijalozi, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

            Žiri iz svog sastava bira predsjednika žirija.

            Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na sajtu časopisa Medijski dijalozi i u medijima.

            Nagrada „Dialogos“ se sastoji od Plakete i novčanog iznosa.

            Svečano uručenje nagrade obaviće se u Podgorici.

            Konkursni radovi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom na adresu: ul Studentska bb. L8-16, 81000 – Podgorica sa naznakom Konkurs za nagradu “DIALOGOS “ 2013 najkasnije do 31. 03. 2014. godine.

            Pristigli radovi na konkurs se ne vraćaju.

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo zainteresovane autore da sledeći, 18. broj međunarodnog naučnog časopisa „Medijski dijalozi“, izlazi krajem februara 2014. godine.

 Šira tematska oblast 18. broja Medijskih dijaloga je uloga i značaj medija za promovisanje i poštovanje manjinskih prava i prava marginalnih grupa sa posebnim naglaskom na romsku (RE) populaciju i njihovu socijalnu integraciju

 Pozivamo autore da pošalju radove najkasnije do 31. 01. 2014. godine na

e- mail adrese uredništva i to:

rookie@t-com.me

medijskidijalozi@gmail.com

MD 17 . korice

Medijski dijalozi no. 17

Video obraćanje profesora Roberta McChesneya, dobitnika plakete Medijskih dijaloga na  Međunarodnom skupu KRIZA ŠTAMPE – kulturološke konsekvence, održanom u Baru, 24-26 maj 2013. godine.

https://docs.google.com/file/d/0B0RGjZH4RUyeN2FkZkJOMzgwX2s/edit

KORICE Medijski dijalozi No 16

Medijski dijalozi No. 16

Video prilog – Izvještaj sa Međunarodnog skupa KRIZA ŠTAMPE – kulturološke konsekvence, održanog u Baru, 24-26 maj 2013. godine.

http://www.youtube.com/watch?v=q2suD7YJDh4&feature=youtu.be